สถิติ
เปิดเมื่อ27/02/2013
อัพเดท29/04/2013
ผู้เข้าชม9018
แสดงหน้า13542
สินค้า
ปฎิทิน
April 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
สินค้า

หลักสูตร Training Course

หลักสูตร Training Course


- การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในแบบทัศนะคติเชิงบวก ( Positive Attitude )
- การพัฒนามุมมองและปรับทัศนคติในการทำงาน
- การพัฒนาศักยภาพบุลากร
- การพัฒนาการทำงานเป็นทีม
- การพัฒนาการสื่อสารและอารมณ์ในการทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่านิยมองค์กรให้รู้จักองค์กรและรักองค์กร ( Value )
- พลังทั้ง 7 เพื่อการควบคุมตนเอง
- ทักษะพื้นฐาน 7 ประการสำหรับฝึกตนเอง
- ค่านิยม 7 ประการที่จำเป็นต่อชีวิต
- ทักษะพื้นฐานทางสังคม 7 ประการ
- หลักสูตรการพัฒนาจิต ( พัฒนาจิต คิดดี ชีวิตมีพลัง )
- เทคนิคการพัฒนาตนเอง
- เทคนิคการพัฒนากับการจัดการความรู้
- เทคนิคการพัฒนาองค์กรเพื่อนนำไปสู่ความสำเร็จ
- ทักษะชีวิตเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กและสิทธิ
- ทักษะชีวิตด้านสุขภาพ วัณโรค ( TB )/ เพศศึกษา HIV/AIDS
- กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม  Volunteer Trip Project